Identifikačné údaje

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1

    Banská Bystrica
    975 17


Zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 1842/90-A/II-I z 18.12.1990
    IČO : 165 549
    DIČ: 2021095670
    IČDPH: SK2021095670
    
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica Bratislava
SK35 8180 0000 0070 0027 8282
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Uverejnené: piatok, 21. marec 2014, 08:26
Správca webovej stránky