Profil verejného obstarávateľa

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica je v
zmysle § 7 ods. 1 písm. d.) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZVO) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na
dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je
povinná používať postupy určené ZVO.
 
     
Podrobné informácie týkajúce sa nadlimitných zákazek: www.ted.europa.eu, www.uvo.gov.sk
Podrobné informácie týkajúce sa podlimitných zákaziek: www.uvo.gov.sk , https://www.eks.sk/
Profil verejného obstarávateľa na ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/635
      

Úradný názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská
Bystrica
 
IČO: 00 165 549
IČ DPH: SK 2021 095670
Sídlo: Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Štát: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. Miriam Lapuníková, MBA - riaditeľka nemocnice
 
Kontaktné osoby: Referát verejného obstarávania
 Ing. Ľubica Bobrová, Zlatica Šeďová
Telefón: + 421 48 441 32 40
;

 

Číslo zákazky vo
Vestníku VO
Predmet zákazky Odkaz na profil verejného obstarávateľa
Vestník 213/2017, 30.10.2017, 15241-MST KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/411113
Vestník 218/2017, 06.11.2017, 15651-DES Zabezpečenie paušálneho pozáručného servisu chirurgického robotického systému da Vinci Si Surgical na obdobie 36 mesiacov. https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/410957
Vestník 221/2017, 09.11.2017, 15830-MST INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/411462
Vestník 202/2017, 13.10.2017, 14235-MST ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/410947
Vestník 151/2017, 02.08.2017, 11221-MST LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica - č.270/2017 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/409754
Vestník 183/2017, 18.09.2017, 13007-MST komplexný neuronavigačný systém https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/410424
Vestník 157/2017, 10.08.2017, 11561-MST elektrická enenrgia https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/409921
Vestník 31/2017, 13.02.2017, 1967-MST Lieky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/635
Vestník č. 39/2017 - 23.02.2017, 2351-WYT Tlačivá zdravotnícke a hospodárske http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/405980
Vestník č. 41/2017 - 27.02.2017, 2421-MST Mobilný RTG prístroj s C-ramenom v počte 2 ks vrátane s ním súvisiacich služieb https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/405957
Vestník č. 251/2016 - 28.12.2016, 17131 - WYT dodávka zdravotníckych pomôcok-roztokov a uretrálneho gélu https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/405011
Vestník č. 247/2016 - 21.12.2016, 16895 - WYT Servoventilátor s príslušenstvom https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/404958
Vestník č. 233/2016 - 30.11.2016, 16163 - MST Kúpa liekov indikačných skupín č. 1. ANTIANEMIKÁ, č, 2. SOLI A IONY NA PERORÁLNU A PARENTERÁLNU APLIKÁCIU, č. 3. OFTALMOLOGIKÁ, č. 4. VAZODILATANCIA, č. 5. HYPOTENZÍVA, č. 6. INFÚZNE ROZTOKY https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/404405
Vestník č. 211/2016-31.10.2016, 15233-MST Ultrazvukové sonografické prístroje https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/404114
Vestník č. 186/2016 - 26.09.2016, 13235 -MST Kúpa LIEKOV indikačných skupín: č. 1. IMMUNOPREPARÁTA, č. 2. CYTOSTATIKÁ, č. 3. OFTALMOLOGIKÁ, č. 4. ANTIREUMATIKÁ http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/403141
Vestník č. 181/2016 - 19.09.2016, 12976 -MST Kúpa liekov indikačných skupín: č. 1. ANTICOAGULANCIA, č. 2. BRONCHODILATANCIA, č. 3. ANTIEMETIKÁ, č. 4 . SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/402886
Vestník č. 153/2016 - 09.08.2016, 11941 -MST Laparoskopické zostavy http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/402292
Vestník č. 132/2016 - 11.07.2016, 10682 -WYT Ultrazvukový chirurgický aspirátor tkaniva http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/402030
Vestník č. 70/2016 - 12.04.2016, 6974 -MST Zemný plyn https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/333635
Vestník č. 60/2016 - 29.03.2016, 6116 -MST kúpa LIEKOV indikačných skupín: č.1. ANTACIDÁ; č. 2. ANESTETIKÁ; č. 3. ANTIMYKOTIKÁ. https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/332357
Vestník č. 53/2016 - 16.03.2016, 5578 -MST Vnútroočné šošovky https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/331535
Vestník č. 24/2016 - 04.02.2016, 2925 -WYT Mobilný operačný stôl polohovateľný s príslušenstvom http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/159815
Vestník č. 15/2016 - 22.01.2016, 1850 -WYP Stavebné úpravy stávajúcich priestorov na OAIM blok B1, B2 pod 0 NP lôžkovej časti FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica -Vzduchotechnika, ústredné vykurovanie a chladenie, meranie a regulácia http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/159351
Vestník č. 20/2016 - 29.01.2016, 2415 - MST kúpa LIEKOV indikačných skupin: č. 1. Nízkomolekulárne heparíny, č. 2, Myorelaxancia,č. 3. Hypnotiká a Sedatíva, č. 4. Analgetiká. http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/159573
Vestník č. 7/2016 - 12.01.2016, 522- MST Mobilný RTG prístroj s C-ramenom s príslušenstvom v počte 2 ks pre potreby operačného traktu FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/158753
Vestník č. 214/2015 - 29.10.2015, 21707 - WYT Servoventilator pre umelú pľúcnu ventiláciu pacientov všetkých vekových kategórií so základným prislušenstvom v počte 1 ks http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/156147
Vestník č. 206/2015 - 19.10.2015, 20801 - MST kúpa liekov indikačnej skupiny: CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/155769
Vestník č. 193/2015 - 30.09.2015, 19672 - MST Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE  http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/313215
Vestník č. 158/2015 - 12.08.2015, 16620 - MST ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM - Látky ničiace baktérie na systémové použitie pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/306995
Vestník č. 156/2015 - 10.08.2015, 16402 - MST Kontrastné látky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica skupiny: V08A Jódové RTG kontrastné látky: V08AB Nízkoosmolárne nefrotropné kontrastné látky rozpustné vo vode

* V08C Kontrastné látky pre magnetickú rezonanciu: - V08CA Paramagnetické kontrastné látky.
https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/306847
Vestník č. 144/2015 - 23.07.2015, 15094 - MSS Likvidácia nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/304467
Vestník č. 143/2015 - 22.07.2015, 14988-MST SPASMOLYTIKÁ, ANTIDOTUM, SYMPATOMIMETIKÁ, VITAMÍNY,   VARIA, OFTALMOLOGIKÁ http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/304273
Vestník č. 133/2015 - 08.07.2015, 13974 - WYS Zabezpečenie paušálneho servisu vyhradených technických zariadení zdvíhacích - výťahov v správe a užívaní Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/302695
Vestník č. 106/2015 - 01.06.2015, 11718-MST Digitálny angiografický systém so stropným závesom C-ramena a s intregrovaným ultrasonografickým prístrojom na vykonávanie intervenčných rádiologických výkonov pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/298238
Vestník č. 102/2015 - 26.05.2015, 11478-WYP Rekonštrukcia živičného krytu a odvodnenia vnútroareálových komunikácií v Novom nemocničnom areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/298065
Vestník č. 93/2015 - 13.05.2015,   10120 - MST Mediciálne , technické a špeciálne plyny http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/295926
PRK Upgrade existujúceho zariadenia Magnetickej rezonancie MRI systému Signa HiSpeed Infinity 1,5 T výrobcu GE Healthcare na 16 kanálový MRI systém 1,5T Signa HDxt vyššej rady vrátane hardvérového a softvérového vybavenia. http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/635/138805
Vestník č. 80/2015 - 24.04.2015,   8942 - WYT oftalmologický laserový fotokoagulátor sietnice http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/294162
Vestník č. 58/2015 - 23.03.2015,   6430 - MST súťaž bola zrušená Digitálny angiografický systém so stropným závesom C-ramena a s intregrovaným ultrasonografickým prístrojom na vykonávanie intervenčných rádiologických výkonov pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/289983
Vestník č. 42/2015 - 27.02.2015,   4731 - WYT SPOTREBNÝ MATERIÁL - ORIGINÁLNE A KOMPATIBILNÉ TONERYpre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/287466
Vestník č. 42/2015 - 27.02.2015,   4737 - WYT Modulárne anestéziologické prístroje pre potreby Oddelenia centrálnych operačných sál Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/287498
Vestník č. 36/2015 - 19.02.2015,   4144 - WYT PAPIEROVÉ HYGIENICKÉ POTREBY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica. http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/286673
Vestník č. 252/2014 - 30.12.2014, 31597 - WYT TLAČIVÁ ZDRAVOTNÍCKE A HOSPODÁRSKE pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/280196
Vestník č. 219/2014 - 10.11.2014, 27344 - WYT ČISTIACE PROSTRIEDKY A HYGIENICKÉ POTREBY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/273516
Vestník č. 210/2014 - 28.10.2014, 26195 - WYT Videoendoskopická technika pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/271721
PRK Servis archivovaného riešenia pre uchovávanie a zdieľanie dát získaných z digitálnych RDG modalít prevádzkovaných vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/635/149837
PRK Pozáručný servis a pravidelná preventívna údržba rádioterapeutických zariadení výrobcu Varian , prevádzkovaných na rádioterapeutickom pracovisku Onkologickej kliniky SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica. http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdetail/635/149573
Vestník č. 194/2014 z 06.10.2014,                       č. 23551-MST Brachyterapeutický ožarovací prístroj s plánovacím systémom pre potreby Onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/267519
Vestník č. 192/2014 - 02.10.2014, 23190 - MST Lieky indikačných skupín - ANTIPSYCHOTIKÁ – (Neuroleptiká), Psycholeptiká, ANTIREUMATIKÁ – Antiflogistiká, Antiuretiká – Protizápalové a protireumatické prípravky, CHEMOTERAPEUTIKÁ vrátane Tuberkulostatík – Látky ničiace baktérie na systémové použitie, VAZOPRESORIKÁ - Vazoprotektory pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/267071