logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Návštevné hodiny

Návštevné hodiny:
pondelok – piatok: 15:00 - 17:00
sobota - nedeľa: 13:00 - 16:00

 

Návštevné hodiny na odd. dlhodobo chorých:
pondelok – piatok: 15:00 - 17:00
sobota - nedeľa: 14:00 - 16:00


Návštevy u pacientov sú povolené počas návštevných hodín v priestoroch
návštevnej haly na 0. poschodí, ležiacich pacientov je možné navštíviť
priamo pri lôžku (ak to režim a prevádzkový poriadok oddelenia umožňuje).