logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Cenník a zoznam zdravotných výkonov

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia a zoznam služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu.
 
Zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia
 
Zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia a zoznam služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti:

Dokumenty na stiahnutie:
S-A-39 Úhrady za služby a výkony vo FNsP FDR
Date 01-10-2018 Filesize 629.74 KB Download 1670

S-A-39 Príloha 3-1 Cenník vyšetrení a lekárskych potvrdení
Date 23-04-2018 Filesize 156.16 KB Download 801
S-A-39 Príloha 3-3 Cenník nadštandardných výkonov a služieb - Klinika plastickej chirurgie
Date 23-04-2018 Filesize 276.86 KB Download 792
S-A-39 Príloha 3-8 Cenník nadštandardných výkonov a služieb - Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie
Date 23-04-2018 Filesize 207.25 KB Download 665
S-A-39 Príloha 3-7 Cenník služieb - Oddelenie vedeckých informácií
Date 20-02-2018 Filesize 111.94 KB Download 495
S-A-39 Príloha 3-6 Cenník sterilizačných výkonov
Date 20-02-2018 Filesize 119.08 KB Download 470
S-A-39 Príloha 3-5 Cenník hospitalizácie (ošetrovacieho dňa)
Date 20-02-2018 Filesize 247.04 KB Download 690
S-A-39 Príloha 3-4 Cenník nadštandardných výkonov a služieb - OFBLR
Date 20-02-2018 Filesize 165.09 KB Download 612
S-A-39 Príloha 3-2 Cenník nadštandardných výkonov a služieb - Dermatovenerologická klinika
Date 20-02-2018 Filesize 107.46 KB Download 518