logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Evidencia prebytočného majetku štátu


Verejne prístupná evidencia prebytočného majetku štátu sa nachádza na stránke: www.ropk.sk.