logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Kliniky a oddelenia FNsP F.D.R. Banská Bystrica - zoznam

 

Kliniky SZU:                                    
 
Oddelenia:                                   
 
Spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky: